نشریه علمی شیعه پژوهی، شماره ۲۲

نشریه علمی شیعه پژوهی، شماره ۲۲
تاریخ انتشار: شهریور ۱۴۰۱
شماره: ۲۲
سال: ۱۴۰۱
مناسبات سیاسی‌اجتماعی امامیه و زیدیه در عصر حضور امامان

صفحه 57-83

سید محمد مهدی زیدی؛ علی امیرخانی


بررسی و نقد گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد

صفحه 85-112

مجتبی سلطانی احمدی؛ سارا خاتمی؛ مصطفی گوهری فخرآباد


تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید

صفحه 139-157

محسن قاسمپور؛ سید عباس ذهبی؛ محمد سعیدی مهر


بررسی رابطه بداء و تغییر در قضا و قدر خداوند

صفحه 185-204

علی اله بداشتی؛ مرضیه دست مرد


بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه

صفحه 205-228

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری


زمان و خاستگاه پیدایش تشیع: بررسی و نقد مدعای قفاری

صفحه 229-280

قاسم جلائی؛ محمدحسن نادم


امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة

صفحه 257-280

محمد علی صالحی؛ هادی نصیری؛ سیدعلی موسوی نژاد