ادیان بزرگ شرق (آریایی)؛ دفتر اول آیین هندو

آیین هندو در مقایسه با دیگر ادیان، از ویژگی‌های منحصر به‌فردی برخوردار است؛ از جمله اینکه، تاریخ پیدایش اولیه آن به روشنی مشخص نیست؛ چرا که برخلاف دیگر ادیان، هندو فاقد بنیان گذار یا موسسی خاص است، لذا آنچه به عنوان تاریخ در متون این آیین بیان شده بیشتر جنبه اسطوره‌ای دارد تا تاریخی.

همچنین برخلاف ادیان ابراهیمی، اعتقادات و آموزه‌های خاص و بنیادینی که تحت عنوان اصول دین مطرح باشد نیز در این آیین وجود ندارد، و از نگاه برون‌دینی به‌نظر می‌رسد در طول قرون و اعصار متمادی به‌تدریج باورها، فلسفه‌ها و قوانین متعددی در آن شکل گرفته تا در نهایت هویت امروزین هندو را تشکیل داده‌است. به همین دلیل برخی از پژوهشگران آیین هندو، این آیین را «یک راه زندگی» یا «خانواده ادیان» تعریف کرده‌اند.

در کتاب پیش رو، از مجموعه ادیان بزرگ شرق آریایی، تلاش کرده‌ایم تا این آیین باستانی را به‌صورت روشمند و علمی تالیف نماییم.

اطلاعات کتاب

ناشر: نشر ادیان
نویسنده: سید محمد روحانی, محمدمهدی علیمردی
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400
موضوع کتاب: ادیان شرق