کلمه سواء

دو دین مهم جهان امروز یعنی اسلام و مسیحیت، از نقاط مشترک بسیاری برخوردارند؛ در این نوشتار به پاره‌ای از آن نقاط اشتراک که در قرآن مجید و اناجیل اربعه کنونی وجود دارد، اشاره می‌شود.

امید است که کلمه سواء جدایی‌ها و شکاف‌ها را کم، حقیقت را آشکار و اتحاد و برادری را میان مسلمانان و مسیحیان، گرد محور «توحید» برقرار و مستحکم سازد.

اطلاعات کتاب

ناشر: نشر ادیان
نویسنده: حمیدرضا ارباب سلیمانی
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400
موضوع کتاب: دین پژوهی