تماس با ما

آدرس:                  قم، پردیسان، بلوار امام صادق(ع)، ابتدای بلوار شهید مولوی، دانشگاه ادیان و مذاهب، ساختمان معاونت ارتباطات و امور بین الملل، مرکز صلح و گفتگو؛

تلفن تماس:            ۰۲۵۳۲۸۰۲۶۱۰ – داخلی: 343 – گروه گفتگوی ادیان، داخلی: 426

فکس:                    ۰۲۵۳۲۸۰۲۶۲۷

پست الکترونیک:      info[@]urd.ac.ir