دانشگاه ادیان و مذاهب
  ورود به سامانه
نام کاربری
 
وب سایت دانشگاه
سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
پست الکترونیک
کلمه عبور
AR EN FA
 
آخرین مطالب

آرشیو / پایان نامه ها

 
دیدگاه اباضیه در مورد خوارج
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:
دیدگاه اباضیه در مورد خوارج

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو رحیم گلستان با عنوان «دیدگاه اباضیه در مورد خوارج» روز شنبه 21 مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/21     
تصحیح کتاب شرح هدایه الحکمه به همراه مقدمه تحلیلی
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:
تصحیح کتاب شرح هدایه الحکمه به همراه مقدمه تحلیلی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو محمدرضا اکبری با عنوان «تصحیح کتاب شرح هدایه الحکمه به همراه مقدمه تحلیلی» روز پنجشنبه 19 مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/19     
تحلیل و نقد جایگاه عرفانی نبی اکرم ص در روایات اهل سنت با تکیه بر قرآن کریم
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
تحلیل و نقد جایگاه عرفانی نبی اکرم ص در روایات اهل سنت با تکیه بر قرآن کریم

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو شکریه سادات صفدری با عنوان تحلیل و نقد جایگاه عرفانی نبی اکرم ص در روایات اهل سنت با تکیه بر قرآن کریم روز شنبه 16 مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/16     
تأثیر ظرفیت‌های فقه مقاصدی در حل چالش‌های محیط‌زیست
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:
تأثیر ظرفیت‌های فقه مقاصدی در حل چالش‌های محیط‌زیست

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو طه سمیعی با عنوان «تأثیر ظرفیت‌های فقه مقاصدی در حل چالش‌های محیط‌زیست» روز شنبه چهاردهم مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/14     
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی زنان با احساس امنیت آنان در شهر ایلام
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی زنان با احساس امنیت آنان در شهر ایلام

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو شهناز صفربگی با عنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی زنان با احساس امنیت آنان در شهر ایلام» روز پنج‌شنبه 12 مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/12     
معاونت در قتل و اثر آن بر ارث در مذاهب فقهی
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:
معاونت در قتل و اثر آن بر ارث در مذاهب فقهی

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو عبدالله سورتیجی اوکرکایی با عنوان «معاونت در قتل و اثر آن بر ارث در مذاهب فقهی» روز چهارشنبه یازدهم مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/11     
مبانی ستایش و نکوهش انسان در قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان و مفاتیح
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:
مبانی ستایش و نکوهش انسان در قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان و مفاتیح

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو صبیحه نباتی با عنوان «مبانی ستایش و نکوهش انسان در قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب و نتایج آن بر حیات طیبه» روز دوشنبه نهم مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/09     
بازنمایی فرح و شادی در عرفان اسلامی از طریق رسانه های تصویری
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
بازنمایی فرح و شادی در عرفان اسلامی از طریق رسانه های تصویری

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو محمدباقر تورنگ با عنوان «بازنمایی فرح و شادی در عرفان اسلامی از طریق رسانه‌های تصویری» روز شنبه هفتم مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/07     
بررسی سنت بودای مهایانه
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی سنت بودای مهایانه

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو ندا دولت‌آبادی با عنوان «بررسی سنت بودای مهایانه در چارچوب برنامه پژوهشی لاکاتوش با تکیه بر سوره نیلوفر نوشته نیکیو نیوانو» روز چهارشنبه چهارم مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/04     
تصحیح کتاب شرح هدایه‌الحکمه به همراه مقدمه تحلیلی
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
تصحیح کتاب شرح هدایه‌الحکمه به همراه مقدمه تحلیلی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو محمدرضا اکبری با عنوان «تصحیح کتاب شرح هدایه‌الحکمه به همراه مقدمه تحلیلی» روز سه‌شنبه سوم مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/03     
پاسخ به چالش های جراحی زیبایی از دیدگاه اخلاق دینی
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
پاسخ به چالش های جراحی زیبایی از دیدگاه اخلاق دینی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو زهره عباسی با عنوان «پاسخ به چالش‌های جراحی زیبایی از دیدگاه اخلاق دینی» روز دوشنبه دوم مهرماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/07/02     
موانع گسترش آیین بودا در چین
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
موانع گسترش آیین بودا در چین

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو فاطمه متقی با عنوان «موانع گسترش آیین بودا در چین» روز شنبه 31 شهریور 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/31     
تحلیل و بررسی تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت و تأثیر آن بر الاهیات
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
تحلیل و بررسی تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت و تأثیر آن بر الاهیات

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو مصطفی صالحی اردکانی با عنوان «تحلیل و بررسی تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت و تأثیر آن بر الاهیات» روز شنبه 31 شهریور 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/31     
بررسی و تحلیل دیدگاه ملکیان و فنایی درباره کارکرد شریعت
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی و تحلیل دیدگاه ملکیان و فنایی درباره کارکرد شریعت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو مریم یوسفی با عنوان «بررسی و تحلیل دیدگاه ملکیان و فنایی درباره کارکرد شریعت» روز یکشنبه 25 شهریور 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/25     
رهیافت‌های نظری به گفت‌وگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
رهیافت‌های نظری به گفت‌وگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو مجید جعفریان با موضوع «رهیافت‌های نظری به گفت‌وگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب» روز شنبه 24 شهریور 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/24     
بررسی مقایسه‌ای ایمان و الحاد برآمده از موقعیت‌های مرزی اگزیستانسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی مقایسه‌ای ایمان و الحاد برآمده از موقعیت‌های مرزی اگزیستانسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو کوثر وکیلی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای ایمان و الحاد برآمده از موقعیت‌های مرزی اگزیستانسی» روز چهارشنبه 21 شهریور 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/21     
هدایت و ضلالت از دیدگاه امامیه و اشاعره
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:
هدایت و ضلالت از دیدگاه امامیه و اشاعره

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو علی‌اکبر محمودی با عنوان «هدایت و ضلالت از دیدگاه امامیه و اشاعره» روز شنبه 17 شهریور 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/21     
بازنمایی الگوهای نجات‌شناسی کتاب مقدس در سینمای آخرالزمان
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
بازنمایی الگوهای نجات‌شناسی کتاب مقدس در سینمای آخرالزمان

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو یاسر آیین با عنوان «بازنمایی الگوهای نجات‌شناسی کتاب مقدس در سینمای آخرالزمان» روز سه‌شنبه 20 شهریور 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/20     
نیازمندی به دین از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی و ابن‌تیمیه
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
نیازمندی به دین از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی و ابن‌تیمیه

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو زینب نجفی با عنوان «نیازمندی به دین از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی و ابن‌تیمیه» روز چهارشنبه 14 شهریور 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/14     
وحدت امت اسلامی از دیدگاه امام خمینی و حسن البناء
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
وحدت امت اسلامی از دیدگاه امام خمینی و حسن البناء

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو محمدکاظم طاهری با عنوان «وحدت امت اسلامی از دیدگاه امام خمینی و حسن البناء» روز سه‌شنبه 13 شهریور 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/13     
« قبلی 1... 4  5  6  7  8  9  10 ...23 بعدی »
صفحه
441 نتیجه
دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز