دانشگاه ادیان و مذاهب
  ورود به سامانه
نام کاربری
 
وب سایت دانشگاه
سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
پست الکترونیک
کلمه عبور
AR EN FA
 
آخرین مطالب

آرشیو / پایان نامه ها

 
دفاعیه: ترجمه و نقد فصل پنجم تا پایان کتاب «Scripturalist islam»
دفاعیه: ترجمه و نقد فصل پنجم تا پایان کتاب «Scripturalist islam»

ابراهیم سلیمی دانشجوی رشته مطالعات تاریخ تشیع از دانشکده شیعه شناسی با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «ترجمه و نقد فصل پنجم تا پایان کتاب Scripturalist islam» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/07/03     
دفاعیه پایان نامه: بررسی تحلیلی روایات علم غیب ائمه علیهم السلام
دفاعیه پایان نامه: بررسی تحلیلی روایات علم غیب ائمه علیهم السلام

محمد مهدی کافی دانشجوی رشته شیعه شناسی از دانشکده شیعه شناسی با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تحلیلی روایات علم غیب ائمه علیهم السلام» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/06/31     
دفاعیه پایان نامه: رویکرد مذاهب فقهی به مسائل مستحدثه با تأکید بر...
دفاعیه پایان نامه: رویکرد مذاهب فقهی به مسائل مستحدثه با تأکید بر...

خانم نسرین فتاحی دانشجوی رشته مذاهب فقهی از دانشکده مذاهب با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «رویکرد مذاهب فقهی به مسائل مستحدثه با تاکید بر مساله موارد مجاز سقط جنین» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/05/30     
دفاعیه پایان نامه: سیمای تشیع در سفرنامه های مستشرقان در عصر صفویه
دفاعیه پایان نامه: سیمای تشیع در سفرنامه های مستشرقان در عصر صفویه

محمود حائری دانشجوی رشته مطالعات تاریخ تشیع از دانشکده شیعه شناسی با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «سیمای تشیع در سفرنامه های مستشرقان در عصر صفویه» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/05/25     
دفاعیه پایان نامه: مبانی و راهکارهای وحدت از نگاه امام باقر و امام ...
دفاعیه پایان نامه: مبانی و راهکارهای وحدت از نگاه امام باقر و امام ...

علی صادقی نیا دانشجوی رشته مطالعات تاریخ تشیع از دانشکده شیعه شناسی با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مبانی و راهکارهای وحدت از نگاه امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام)» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/04/19     
دفاعیه پایان نامه: تصحیح کتاب الطهاره المغنی فی رئوس مسائل الخلاف ...
دفاعیه پایان نامه: تصحیح کتاب الطهاره المغنی فی رئوس مسائل الخلاف ...

محمد امین داوودی تبار دانشجوی رشته فرق تشیع از دانشکده شیعه شناسی با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تصحیح کتاب الطهاره المغنی فی رئوس مسائل الخلاف با مقدمه تحلیلی در مورد فقه زیدیه» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/04/19     
دفاعیه پایان نامه: ترجمه فصل سوم و چهارم کتاب درآمدی بر علم و دین
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد:
دفاعیه پایان نامه: ترجمه فصل سوم و چهارم کتاب درآمدی بر علم و دین

مرتضی رضازاده دانشجوی رشته دین شناسی از دانشکده ادیان با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «ترجمه فصل سوم و چهارم کتاب درآمدی بر علم و دین تالیف مک گراث» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/04/16     
دفاعیه پایان نامه: تکفیر و جایگاه کلامی آن از دیدگاه علامه مجلسی و...
دفاعیه پایان نامه: تکفیر و جایگاه کلامی آن از دیدگاه علامه مجلسی و...

محمود علیخانی کشکک دانشجوی رشته مذاهب اسلامی از دانشکده مذاهب با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تکفیر و جایگاه کلامی آن از دیدگاه علامه مجلسی و ابن تیمیه » از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/04/14     
دفاعیه پایان نامه:مقایسه و ارزیابی ادله فیلیپ کوئین و اشاعره متقدم...
دفاعیه پایان نامه:مقایسه و ارزیابی ادله فیلیپ کوئین و اشاعره متقدم...

امیر قربانی دانشجوی رشته دین شناسی از دانشکده ادیان با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مقایسه و ارزیابی ادله فیلیپ کوئین و اشاعره متقدم در دفاع از وابستگی اخلاقی به دین با تأکید بر آراء جوینی» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/04/12     
دفاعیه پایان نامه: بررسی تطبیقی مفهوم قرآنی امهات المومنین از نگاه ...
دفاعیه پایان نامه: بررسی تطبیقی مفهوم قرآنی امهات المومنین از نگاه ...

محسن ابراهیمی نجف آبادی دانشجوی رشته مطالعات تاریخ تشیع از دانشکده شیعه شناسی با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تطبیقی مفهوم قرآنی امهات المومنین از نگاه شیعه و اهل سنت » از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

 

تاریخ انتشار: 1390/03/30     
دفاعیه پایان نامه: بررسی نقش خاندان اشعری در گسترش معارف شیعه در ...
دفاعیه پایان نامه: بررسی نقش خاندان اشعری در گسترش معارف شیعه در ...

علی محمد حیدر سرلک دانشجوی رشته مذاهب اسلامی از دانشکده مذاهب با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «نقش خاندان اشعری در گسترش معارف شیعه در قرن سوم و چهارم» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

 

تاریخ انتشار: 1390/03/30     
دفاعیه پایان نامه: نقد و بررسی اشکالات و آراء کلامی ابن کمونه در ...
دفاعیه پایان نامه: نقد و بررسی اشکالات و آراء کلامی ابن کمونه در ...

حیدر عیوضی دانشجوی رشته ادیان ابراهیمی از دانشکده ادیان با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «نقد و بررسی اشکالات و آراء کلامی ابن کمونه در باب چهارم کتاب تنقیح الابحاث » از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

 

تاریخ انتشار: 1390/03/23     
دفاعیه پایان نامه: مفهوم محبت در مسیحیت با تاکید بر عهد جدید و ...
دفاعیه پایان نامه: مفهوم محبت در مسیحیت با تاکید بر عهد جدید و ...

رضیه احمدی دانشجوی رشته ادیان ابراهیمی از دانشکده ادیان با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مفهوم محبت در مسیحیت با تاکید بر عهد جدید و تفسیر آباء کلیسا » از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

 

تاریخ انتشار: 1390/03/11     
دفاعیه پایان نامه:ترجمه نیمه دوم کتاب «BUDDHISM, A SHORT INTRODUCTION»
دفاعیه پایان نامه:ترجمه نیمه دوم کتاب «BUDDHISM, A SHORT INTRODUCTION»

سید محمد مهدی حسینی دانشجوی رشته ادیان غیر ابراهیمی از دانشکده ادیان با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «ترجمه نیمه دوم کتاب BUDDHISM, A SHORT INTRODUCTION» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/03/09     
دفاعیه پایان نامه: بررسی تطبیقی مفهوم عهد در ادیان ابراهیمی با...
دفاعیه پایان نامه: بررسی تطبیقی مفهوم عهد در ادیان ابراهیمی با...

حسین خسروی دانشجوی رشته ادیان ابراهیمی از دانشکده ادیان با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تطبیقی مفهوم عهد در ادیان ابراهیمی با تکیه بر عهد خدا با ابراهیم (ع)» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/02/18     
دفاعیه پایان نامه: تعالیم عرفانی امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه
در قالب پایان نامه ارشد بررسی شد:
دفاعیه پایان نامه: تعالیم عرفانی امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه

 محمد لطیفی دانشجوی رشته تصوف و عرفان اسلامی از دانشکده مذاهب با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تعالیم عرفانی امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/02/14     
دفاعیه پایان نامه: بررسی تطبیقی مشروعیت عقد بیمه از دیدگاه مذاهب فقهی
دفاعیه پایان نامه: بررسی تطبیقی مشروعیت عقد بیمه از دیدگاه مذاهب فقهی

سید علی محسنی دانشجوی رشته مذاهب فقهی از دانشکده مذاهب با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تطبیقی مشروعیت عقد بیمه از دیدگاه مذاهب فقهی» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/02/13     
دفاعیه پایان نامه جایگاه و نقش امامان شیعه در تبیین سنت نبوی برگزار شد
دفاعیه پایان نامه جایگاه و نقش امامان شیعه در تبیین سنت نبوی برگزار شد

محمدرضا عابدی دانشجوی رشته فرق تشیع از دانشکده شیعه شناسی با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «جایگاه و نقش امامان شیعه در تبیین سنت نبوی» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/01/31     
پایان نامه «بررسی فتوحات اسلامی با تاکید بر سیره امامان شیعه» دفاع شد
پایان نامه «بررسی فتوحات اسلامی با تاکید بر سیره امامان شیعه» دفاع شد

علیرضا جمال الدین دانشجوی رشته شیعه شناسی از دانشکده شیعه شناسی با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی فتوحات اسلامی با تاکید بر سیره امامان شیعه» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/01/25     
دفاعیه پایان نامه: بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در سفرنامه ...
دفاعیه پایان نامه: بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در سفرنامه ...

حسین زینل بیگ دانشجوی رشته ادیان غیرابراهیمی از دانشکده ادیان با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در سفرنامه ها و سیاحت نامه ها و کتب جغرافیایی مسلمانان» از دانشگاه ادیان و  مذاهب فارغ التحصیل شد.

تاریخ انتشار: 1390/01/24     
« قبلی 1... 19  20  21  22  23  24  بعدی »
صفحه
480 نتیجه
دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز