دانشگاه ادیان و مذاهب
  ورود به سامانه
نام کاربری
 
وب سایت دانشگاه
سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
پست الکترونیک
کلمه عبور
AR EN FA
 
آخرین مطالب

آرشیو / پایان نامه ها

 
نقش رواداري در تمدن‌سازي اسلامي با تاکيد بر روايات
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:
نقش رواداري در تمدن‌سازي اسلامي با تاکيد بر روايات

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «نقش رواداري در تمدن‌سازي اسلامي با تاکيد بر روايات» برگزار و دانشجو محمد دهقانی از رساله خود دفاع کرد.

تاریخ انتشار: 1397/04/20     
مبانی فقهی امنیت در حج از دیدگاه امامیه و حنابله
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
مبانی فقهی امنیت در حج از دیدگاه امامیه و حنابله

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «مبانی فقهی امنیت در حج از دیدگاه امامیه و حنابله» برگزار شد و دانشجو مجید زجاجی مجرد از رساله خود دفاع کرد.

تاریخ انتشار: 1397/04/17     
تبیین مدل تربیت اخلاقی دارشیا ناروائز و مقایسه آن با دیدگاه ملا مهدی نراقی
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
تبیین مدل تربیت اخلاقی دارشیا ناروائز و مقایسه آن با دیدگاه ملا مهدی نراقی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو محمدرضا شعبانیان با عنوان «تبیین مدل تربیت اخلاقی دارشیا ناروائز و مقایسه آن با دیدگاه ملا مهدی نراقی» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/03/09     
نقش فقه در تکوین و تکامل هویت شیعه اثنی‌عشری
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
نقش فقه در تکوین و تکامل هویت شیعه اثنی‌عشری

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو احمد مهدی‌زاده آری با عنوان «نقش فقه در تکوین و تکامل هویت شیعه اثنی‌عشری» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/03/08     
کنش زیارتی در ایران معاصر با رویکرد انسان‌شناسی تفسیری: مطالعه میدانی آستان مقدس حضرت امام رضا(ع)
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
کنش زیارتی در ایران معاصر با رویکرد انسان‌شناسی تفسیری: مطالعه میدانی آستان مقدس حضرت امام رضا(ع)

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو زهرا اکبری با عنوان «کنش زیارتی در ایران معاصر با رویکرد انسان شناسی تفسیری: مطالعه میدانی آستان مقدس حضرت امام رضا(ع)»

تاریخ انتشار: 1397/03/05     
ارتباط علم و دین در عصر تکثر آگاهی: پژوهشی در باب ربط و نسبت بحران معنا با عقلانیت
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
ارتباط علم و دین در عصر تکثر آگاهی: پژوهشی در باب ربط و نسبت بحران معنا با عقلانیت

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو حمید طالب با عنوان «ارتباط علم و دین در عصر تکثر آگاهی: پژوهشی در باب ربط و نسبت بحران معنا با عقلانیت» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/03/03     
نقد و بررسی معرفت شناسی دین درآثار میرزا مهدی اصفهانی
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
نقد و بررسی معرفت شناسی دین درآثار میرزا مهدی اصفهانی

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو عباس شاه منصوری با عنوان «نقد و بررسی معرفت‌شناسی دین در آثار میرزا مهدی اصفهانی» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/03/02     
بررسی تأثیر موسوی در رشد معنوی از دیدگاه عارفان مسلمان تا قرن هفتم هجری
جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی تأثیر موسوی در رشد معنوی از دیدگاه عارفان مسلمان تا قرن هفتم هجری

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو محمدحسین شیخ‌ شعاعی با عنوان «بررسی تأثیر موسوی در رشد معنوی از دیدگاه عارفان مسلمان تا قرن هفتم هجری» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/02/27     
بازشناسی  آراء  و  رویکرد  یحیی  بن  عدی و حلقه علمی او
جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسي ارشد برگزار شد
بازشناسی آراء و رویکرد یحیی بن عدی و حلقه علمی او

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو مجتبی طاهرزاده با عنوان «بازشناسی  آراء  و  رویکرد  یحیی  بن  عدی و حلقه علمی او» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/02/22     
نبوت در نگاه سیف­ الدین آمدی با تکیه بر کتاب ابکار الافکار فی اصول­ الدین
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
نبوت در نگاه سیف­ الدین آمدی با تکیه بر کتاب ابکار الافکار فی اصول­ الدین

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سید محسن حق‌شناس دانشجوی رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «نبوت در نگاه سیف­الدین آمدی با تکیه بر کتاب ابکار الافکار فی اصول­ الدین» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/02/22     
نظریه صلح جهانی از دیدگاه مذاهب فقهی (مبانی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها)
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
نظریه صلح جهانی از دیدگاه مذاهب فقهی (مبانی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها)

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو مریم خیرخواه دانشجوی رشته مطالعات مذاهب اسلامی با عنوان «نظریه صلح جهانی از دیدگاه مذاهب فقهی (مبانی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها)» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/02/19     
ارزیابی تجدید بنای اباضیه عمان در دوره معاصر با تأکید بر بازسازی پایه های نظری و نهادهای دینی
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
ارزیابی تجدید بنای اباضیه عمان در دوره معاصر با تأکید بر بازسازی پایه های نظری و نهادهای دینی

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو ابراهیم قاسمی با عنوان «ارزیابی تجدید بنای اباضیه عمان در دوره معاصر با تأکید بر بازسازی پایه های نظری و نهادهای دینی» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/02/08     
شرک از نگاه امامیه و اهل سنت تا ظهور ابن تیمیه
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
شرک از نگاه امامیه و اهل سنت تا ظهور ابن تیمیه

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو عبدالرحیم رضاپور با عنوان «شرک از نگاه امامیه و اهل سنت تا ظهور ابن تیمیه» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/02/03     
رابطه عقلانیت و دین‌داری، بررسی دیدگاه‌های ملکیان و مجتهد شبستری
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
رابطه عقلانیت و دین‌داری، بررسی دیدگاه‌های ملکیان و مجتهد شبستری

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطه عقلانیت و دین‌داری، بررسی دیدگاه‌های ملکیان و مجتهد شبستری در گروه فلسفه دین معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فلسفه برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
بازتاب آموزه‌های اناجیل در مثنوی مولوی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بازتاب آموزه‌های اناجیل در مثنوی مولوی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بازتاب آموزه‌های اناجیل در مثنوی مولوی در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
بررسی جایگاه اجتماعی زن در اوستا و عهد جدید
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی جایگاه اجتماعی زن در اوستا و عهد جدید

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه اجتماعی زن در اوستا و عهد جدید در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
تبیین و تحلیل وقفه از دیدگاه محمد عبدالجبار نفری و پیامدهای سلوکی آن
دفاعیه دکتری برگزار شد
تبیین و تحلیل وقفه از دیدگاه محمد عبدالجبار نفری و پیامدهای سلوکی آن

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان تبیین و تحلیل وقفه از دیدگاه محمد عبدالجبار نفری و پیامدهای سلوکی آن در گروه تصوف و عرفان اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده عرفان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
تحلیل و نقد اندیشه جهادی گروه‌های تکفیری از دیدگاه فقه مذاهب اهل سنت
دفاعیه دکتری برگزار شد
تحلیل و نقد اندیشه جهادی گروه‌های تکفیری از دیدگاه فقه مذاهب اهل سنت

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان تحلیل و نقد اندیشه جهادی گروه‌های تکفیری از دیدگاه فقه مذاهب اهل سنت در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
بررسی تحلیلی ـ انتقادی مبانی هرمنوتیکی اریک هرش با نظر به آراء علامه طباطبایی
دفاعیه دکتری برگزار شد
بررسی تحلیلی ـ انتقادی مبانی هرمنوتیکی اریک هرش با نظر به آراء علامه طباطبایی

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان بررسی تحلیلی ـ انتقادی مبانی هرمنوتیکی اریک هرش با نظر به آراء علامه طباطبایی در گروه دین‌پژوهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
ترجمه، تحشیه و نقد مقاله خاستگاه‌های تشیع اجماعی از تحقیق غربی اثر یونس وینترز
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
ترجمه، تحشیه و نقد مقاله خاستگاه‌های تشیع اجماعی از تحقیق غربی اثر یونس وینترز

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان ترجمه، تحشیه و نقد مقاله خاستگاه‌های تشیع: اجماعی از تحقیق غربی اثر یونس وینترز در گروه شیعه شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/07     
« قبلی  1  2  3  4 ...15 بعدی »
صفحه
285 نتیجه
دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز