نشست علمی الهیات محیط زیست برگزار می شود

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نشست علمی «الهیات‌ محیط‌زیست»،‌ سعیده میرصدری پژوهشگر فلسفه دین و دانشجوی دوره دکتری به ارائه سخنرانی خواهد پرداخت.

این نشست علمی روز پنجشنبه 18 بهمن 1397 از ساعت 11:30 تا 13 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

مطالب مشابه