برگزار شد

کارگاه طرح‌نامه به مثابه نقشه راه

تاریخ انتشار:

به همت معاونت آموزش دانشگاه ادیان و مذاهب (مرکز روش تحقیق)، زمستانه روش به‌صورت کارگاه‌های ماهانه با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دومین جلسه از این سلسله نشست‌ها با موضوع «طرح‌نامه به مثابه نقشه راه» با ارائه‌ی دکتر مهدی علمی دانشور برگزار شد.

در این جلسه دکتر دانشور تدوین طرح تفصیلی را مهم‌ترین بخش و گام در تدوین پایان‌نامه و رساله عنوان کرد؛ وی در ادامه بیان کرد  که نگارش طرح تفصیلی صحیح و روش‌مند اهمیتی دوچندان دارد و در رسیدن پژوهش‌ها به هدف تأثیر بسیار زیادی دارد. دکتر دانشور ضمن بیان طرح و تبیین معیارهای صحیح نگارش «طرح تفصیلی» کوشید به میزان انطباق طرح‌های تفصیلی نگارش‌یافته در دانشگاه ادیان و مذاهب با این معیارها و آسیب‌شناسی آنها بپردازد.

در ادامه طرح این مباحث عنوان شد که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های موجود این است که دانشجویان در موارد متعددی در فهم و نگارش طرح‌های تفصیلی دچار سردرگمی هستند. نگارش طرح بدون درک درست مسئله، ضعف و تناسب‌نداشتن ساختاربندی از دیگر مشکلات شایع دانشجویان جامعۀ هدف است. بر اساس این آسیب‌شناسی دانشجو نیازمند دانشی روشی برای تدوین طرح تفصیلی است که از طریق برگزاری کارگاه عملیاتی و نظارت گام‌به‌گام استاد راهنما دست‌یافتنی است.

وی در بخش بعدی سخنان خود به این نکته پرداخت که نگارش یک اثر علمی متوقف بر ترسیم نقشه راه است. شالوده و زیرساخت هر کار علمی مهم‌تر از اصل آن اثر است؛ زیرا شالودۀ سست طرح پژوهشی، بنایی سست و بی‌مقدار را پی خواهد ریخت. ناآگاهی از روش تدوین طرح و ترسیم نادرست یک ساختار، موجب می‌شود طرح تفصیلی برای یک دانش پژوه، در حکم سنگ بزرگی در مسیر راه باشد و طراحی ساختارهای ضعیف، پردازش‌نکردن سؤالات و عدم فرضیه‌سازی درست، سبب می‌شود دانش‌پژوه تا آخر نیز نداند به چه سؤالی جواب می‌دهد؟ و از چه روشی برای رسیدن به جواب بهره می‌گیرد؟ دانش‌پژوهان ساختار را قالبی می‌دانند که می‌تواند محتوایی انبوه را پوشش دهد و به سنخیت محتوا با عناوین و جامعیت و مانعیت ساختار خود نمی‌اندیشند. ساختار تحقیق درواقع شالودۀ تحقیق و زیرساختی است که اگر درست انجام نشود، تمام مسیر به انحراف خواهد رفت. در انتهای جلسه نیز به بیان ضعف و قوت طرح‌های پژوهشی پرداخته شد.

photo_2024-01-15_14-40-39-2
photo_2024-01-15_14-40-39-2
photo_2024-01-15_14-40-39
photo_2024-01-15_14-40-40
photo_2024-01-15_14-40-41-2
photo_2024-01-15_14-40-41
photo_2024-01-15_14-40-42
photo_2024-01-15_14-40-43
photo_2024-01-15_14-40-44

مطالب مشابه