در یک مقاله بررسی شد؛

سیاست‌گذاری در صنایع خلاق رسانه‌ای در جهت رشد اقتصاد کشور ایران

تاریخ انتشار:

مدیریت مناسب صنایع خلاق رسانه‌ای و هماهنگی بین بازیگران اصلی این صنایع می‌تواند در رشد و توسعه این حوزه موثر باشد و سیاست‌گذاری مناسب در این زمینه گامی در جهت رشد اقتصاد کشور است.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه ،علیرضا زارع شهرآبادی ،دانشجوی دکتری مدیریت رسانه در مقاله ای تحت عنوان «سیاست‌گذاری در صنایع خلاق رسانه‌ای در جهت رشد اقتصاد کشور ایران»با تاکید بر اهمیت سیاست‌گذاری در صنایع خلاق رسانه‌ای برای اتخاذ بهترین تصمیم‌ها در جهت توسعه و رشد می گوید: با توجه به شناخت صحنه بازار، سیاست گذاران می‌توانند برنامه‌هایی برای تشویق خلاقیت و نوآوری، پشتیبانی مالی و مالیاتی، تسهیلات و تسهیلات مالی، ارائه زیرساخت‌های لازم برای توسعه و تجاری سازی ایده‌های خلاقانه، تشویق به شکل‌گیری استارتاپ‌ها، مدیریت و کنترل کیفیت محتوا و محصولات، تشویق به همکاری و تعامل میان صنایع و نهادهای مرتبط، توسعه بازارهای جدید و خارجی و سایر اقدامات مرتبط با رشد اقتصادی در حوزه صنایع خلاق رسانه‌ای و بازیگران آن ارائه دهند.

در چکیده این مقاله آمده است: با توجه به رشد روز افزون فناوری و همچنین پیشرفت در فضای دیجیتال، صنایع خلاق رسانه‌ای به عنوان یکی از صنایع بزرگ و مؤثر در جهان شناخته می‌شوند؛ که به عبارتی این صنایع می‌توانند به عنوان یک منبع عظیم درآمد برای کشورها باشند.

فقدان سیاست‌های صحیح و اصولی با نگاه به مختصات و ظرفیت‌های عظیم کشور ایران و همچنین حرکت جهانی به سمت اقتصادهای به طور کلی مبتنی بر رسانه و از طرفی ضعف‌هایی که در رابطه با سیاست‌های مقطعی در حوزه صنایع خلاق رسانه‌ای در این سال‌ها دیده شده، این پژوهش را برآن داشت تا به ارائه سیاستگذاری صنایع خلاق رسانه‌ای در جهت رشد اقتصادی کشور ایران اهتمام ورزد.

این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش شبکه مضامین به روش تحلیل مضمون در ۳ مضمون فراگیر، ۱۰ مضمون سازمان‌دهنده و ۶۷ مضمون پایه از میان۱۵ مصاحبه با خبرگان و مطلعین کلیدی استخراج شدند و براساس نظریه‌ها و مدل‌هایی که درقسمت چارچوب نظری آمده است، تجزیه و تحلیل شده اند.

در نهایت خوب است بیان گردد، چهار ضلعی حمکرانی کشور، صنعتگران، دانشگاهیان و خلاقان باید به توسعه صنایع خلاق رسانه‌ای توجه، هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی لازم را در این صنایع انجام دهند. همچنین، باید برای تأمین نیروی کار متخصص و ارائه آموزش‌های لازم برای توسعه صنایع خلاق رسانه‌ای، تلاش کنند. به این ترتیب، می‌توان در راستای تحقق اهداف فرهنگی و اقتصادی کشور گامی مؤثر برداشت.

واژگان کلیدی:
صنایع خلاق رسانه ای، ایران، اقتصاد، تحلیل مضمون، سیاست‌گذاری، رسانه

پی دی اف کامل مقاله در لینک زیر قابل دریافت است.

MCR_Volume 1_Issue 1_Pages 36-61

مطالب مشابه