به همت دانشکده زن و خانواده؛

نشست انتقال تجربه «فرصت مطالعاتی در دانشگاه پالرمو» برگزار گردید

تاریخ انتشار:

دانشکده زن و خانواده نشست انتقال تجربه تحت عنوان «فرصت مطالعاتی در دانشگاه پالرمو» را با ارائه دکتر خدیجه برزگر، عضو هیئت‌علمی دانشکده زن و خانواده، در روز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار کرد.

 

مطالب مشابه