تقویت ارتباطات با بنیاد پژوهش دینی ایتالیا

دیدار مسوولین دانشگاه ادیان و مذاهب با رئیس بنیاد پژوهش دینی ایتالیا

تاریخ انتشار:

*پروفسور ملونی، رئیس بنیاد پژوهش دینی (ایتالیا)، در دیدار با مسئولین دانشگاه ادیان و مذاهب مطرح کرد:*
بنیاد پژوهش های دینی آماده همکاری با دانشگاه ادیان و مذاهب می باشد. اساتید و پژوهشگران دانشگاه ادیان و مذاهب می توانند از کتابخانه ها و امکانات پژوهشی این بنیاد استفاده کنند.

مطالب مشابه