دانشکده علوم و معارف قرآن کریم برگزار می‌کند؛

نشست «بنیان‌های قرآنی و روایی حمایت از فلسطین در برهه کنونی»

تاریخ انتشار:

با سخنرانی دکتر علی عبدالله زاده نشست علمی« بنیان‌های قرآنی و روایی حمایت از فلسطین در برهه کنونی (وحدت امت:وحدت مساله)» برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دانشکده علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دانشگاه ادیان و مذاهب نشست علمی« بنیان‌های قرآنی و روایی حمایت از فلسطین در برهه کنونی (وحدت امت:وحدت مساله)» را برگزار می‌کند.

در این نشست دکتر علی عبدالله زاده عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به بررسی بنیان‌های قرآنی و روایی حمایت از فلسطین در برهه کنونی  خواهد پرداخت.

این نشست پنجشنبه 20 مهر 1402 ساعت 9:30 در ساختمان شماره سه دانشگاه ادیان و مذاهب(شعبه دارالحدیث) سالن شیخ شلتوت برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه