حضور انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در

هشتمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی

تاریخ انتشار:

حضور انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در هشتمین نمایشگاه کتب حوزوی و معارف اسلامی مشهد، با بیش از ۴٠٠ عنوان کتاب

هشتمين نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی حوزه علمیه خراسان از ۳۱ شهریور لغایت ۸ مهر ماه ١۴٠٢ در مشهد دایر است و انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب با بیش از ۴٠٠ عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور فعال دارد.
علاقه‌مندان می توانند هر روز از ساعت ٨:٣٠ الی ١٧ جهت بازدید و خرید کتاب به این نمایشگاه مراجعه کنند.

🔹زمان بازدید اختصاصی خواهران ۱ و ۴ مهر ماه ١۴٠٢
🔹انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب غرفه ۳٧ و ۳٨
🔹مکان: خیابان امام رضا علیه السلام ١٩، مجتمع حوزوی آیت الله هاشمی شاهرودی (ره)

مطالب مشابه