گزارش تصویری از نشست بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تولید محتوای قرآنی

photo_2023-08-27_14-37-05
photo_2023-08-27_14-37-05
photo_2023-08-27_15-39-38
photo_2023-08-27_15-39-39
photo_2023-08-27_15-39-40
photo_2023-08-27_15-39-42
photo_2023-08-27_15-39-46
photo_2023-08-27_15-39-48
photo_2023-08-29_09-20-33