انتخابات انجمن علمی دانشجویی تاریخ تشیع و اسلام

تاریخ انتشار:

 

 

«انتخابات انجمن علمی تاریخ تشیع و اسلام»

دانشجویان عزیز تاریخ، حداکثر ۶ نفر را می توانید انتخاب کنید.

شرکت فقط برای دانشجویان رشته تاریخ تشیع و اسلام مجاز می باشد.

رای گیری تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه 12 دی ماه 401 ادامه خواهد داشت.

جهت شرکت در رای گیری بر روی لینک زیر (عبارت شرکت در انتخابات) کلیک کنید:

شرکت در انتخابات (https://survey.porsline.ir/s/6KnJh2ai)
نظر به اتمام فرصت شرکت در انتخابات پرسشنامه غیر فعال گردید.

مطالب مشابه