الإعلام الإسلامی المعاصر بین النظریة والتطبیق فی فكر ورؤی المرجع الدینی الشیخ محمد الیعقوبی

نویسنده:
عماد نعیم عبد
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عماد نعیم عبد دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «الإعلام الإسلامی المعاصر بین النظریة والتطبیق فی فكر ورؤی المرجع الدینی الشیخ محمد الیعقوبی»، دکتر میثم ایرانی به عنوان استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

این پژوهش با هدف بیان نقش مرجع بزرگوار «شیخ یعقوبی» در پایه‌ریزی نظریه «رسانه‌های اسلامی معاصر» انجام شده که از طریق بررسی اندیشه‌ها و نگرشی که از منظر اسلامی سرچشمه گرفته و با بیان مبانی فکری و فرهنگی رسانه‌های اسلامی موجود و نیز شناخت اپلیکیشن‌هایی که تفکرات اسلامی دارد، صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر محتوای رسانه‌ای را که دربرگیرنده چنین اندیشه‌هایی است، از منظر رسانه‌ای و مطابقت آن با وضعیت مؤسسات رسانه‌ای جهان اسلام بررسی کرده است و به مفهوم «رسانه‌های اسلامی»، اهداف و ویژگی‌های آن و رسانه‌های الکترونیکی اسلامی پرداخته و انواع رسانه‌های اسلامی، کارکردها و مکانیزم آن را بیان کرده است. هدف از این پژوهش، شناخت میزان جهت‌گیری رسانه‌های کشورهای اسلامی به سوی اصالت اسلام و هویت ناشی از ارزش‌ها و مبانی اسلامی است و این‌که چه اندازه جو مناسب برای سازندگان برنامه‌ها فراهم بوده است. برنامه‌هایی که ماهیت و سبک رسانه‌های معاصر آگاه را دارند و می‌توانند با تهاجم فرهنگی و فکری علیه اسلام و مسلمین مقابله کنند و رسانه‌های اسلامی را از تأثیرات غربی و الحادی و سکولار پاک‌سازی کرده و برنامه‌هایی را که توسط رسانه‌های مزدور در جهان اسلام پخش می‌شود، محکوم کند و به شیوه علمی و به‌روز با آن مقابله نماید و برنامه‌های با فناوری و کیفیت روز بسازد تا از طریق تبلور قواعد رسانه اسلامی معاصر با تهاجم فرهنگی مقابله همه‌جانبه داشته باشد.

قواعدی که در خدمت مبانی اسلامی است و به اخلاق حرفه‌ای متعهد است تا حقایق اسلام را در اختیار مخاطبان قرار دهد و نظریه رسانه‌های اسلامی معاصر را بنیان گزارد که از ارزش‌ها و مبانی اسلام سرچشمه گرفته است و قصد بازیابی هویت اسلامی را داشته و در صدد تربیت نسل جدید بر اساس احساس تعلق به دین اسلام و امت اسلامی است و می‌خواهد بین مسلمانان، روحیه برادری، وحدت و احساس مشترک ایجاد کند که این شامل بیان مکانیزم‌ها، راه‌ها و سبک‌های علمی اپلیکیشن‌های رسانه‌ای مناسب است که با پیشرفت رسانه‌ای معاصر همگام هستند. بررسی و تحلیل‌های پژوهشگر، نتایجی داشته که تأکید می‌کند رسانه‌های اسلامی مسئولیت بسیار بزرگی بر عهده دارند که مقابله با تهاجم فرهنگی و فکری است و جهان اسلام را هدف گرفته و رسانه اسلامی باید هویت اسلامی را برجسته سازد و از آن غافل نشود و پروژه تبلیغی را به بهترین وجه ارائه دهد و نقاط قوت را بیان کند و بر احساس تعلق به امت اسلامی تمرکز کند و فرهنگ اسلامی را به صورت عینی و جامع و همگام با پیشرفت تکنولوژی طبق ایدئولوژی قرآن کریم عرضه نماید. هم‌چنین این پژوهش با تکیه بر منظومه اخلاقی و معرفتی اسلام، بر خطاب قرار دادن ذهن‌ها و دل‌ها تأکید دارد و نیز تأکید می‌کند رسانه معاصر، دارای ویژگی‌های پاکی و عفت باشد و برای کارکنانش دوره‌های فنی و تربیتی برگزار کند و تولیدات با هدف ارزیابی و سنجش، مورد نظارت قرار گیرد. هم‌چنین پیشنهادهایی ارائه داده‌ایم ازجمله این‌که باید نیروهای متخصص داشته باشیم و برای بیان کردن، ترویج آثار، هماهنگی و همکاری بین مؤسسات رسانه‌ای اسلامی از ابزارها و سازوکارهای مدرن استفاده گردد. و این‌که رسانه، قدرتی مؤثر در ارتباط با جامعه انسانی و اجتماعی باشد. ازجمله دیگر توصیه‌های پژوهش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تمرکز بر خطرات اخلاقی رسانه‌های دشمنان، رسوا کردن الگوی غربی ضمن بیان محاسن اسلام، طرح مسئله منجی بشریت امام مهدی(عج) و توجه به فرهنگ تربیتی و تربیت فرهنگی، توسعه فنی و موضوعی قدرت ارتباطی.