دانشکده زن و خانواده برگزار کرد

نشست علمی با موضوع «امکان‌های پژوهشی جنسیت و سیاست» با ارائه سرکار خانم دکتر زهرا داورپناه

تاریخ انتشار:

با حضور ریاست و معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده زن و خانواده، نشست علمی با موضوع «امکان‌های پژوهشی جنسیت و سیاست» با ارائه سرکار خانم دکتر زهرا داورپناه (عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده) در روز پنچ شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۱ در ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

مطالب مشابه