نشریه علمی پژوهش‌های ادیانی شماره ۲۰

نشریه علمی پژوهش‌های ادیانی شماره ۲۰
سال: ۱۴۰۱
شماره: بیستم
تاریخ انتشار: اسفند
نقش متغیر فرهنگ در گفت‌وگوهای دینی واتیکان

صفحه 67-95

 10.22034/JRR.2022.291042.1882

مهدی صالحی؛ مهراب صادق‌نیا؛ حمیدرضا یوسفی


ارتباط پوشاندن صورت پیامبر (ص) در نگارگری ایرانی دوره صفوی با عقاید حروفیه

صفحه 97-127

 10.22034/JRR.2022.314620.1947

مونا میرجلیلی مهنا؛ سید ابوالقاسم حسینی؛ سید محمد حسین نواب


بررسی مقایسه‌ای متن اوستایی و زندِ ویسپرد (کرده‌های یکم تا هشتم)

صفحه 157-177

 10.22034/JRR.2022.299604.1907

فاطمه سادات اسحاقی؛ احسان چنگیزی؛ مجتبی منشی زاده


روزه‌های مانویان؛ گونه‌ها، شمار، زمان و چرایی

صفحه 205-227

 10.22034/JRR.2022.325237.1978

هادی ولی پور؛ محمد شکری فومشی


بررسی تعریف پیشنهادی جروم گلمن برای تجربه‌های عرفانی و دینی

صفحه 261-284

 10.22034/JRR.2022.304522.1922

محمد کیوانفر؛ حسن ابراهیمی؛ محمدرضا بیات


معرفت‌شناسی عشق به روایت آگوستین و احمد غزالی

صفحه 285-312

 10.22034/JRR.2022.272116.1836

زینب احقر؛ بخشعلی قنبری؛ عبدالرضا مظاهری


مهابت امر مینوی: سنجش دیدگاه رودلف اتو و حکمت متعالیه

صفحه 313-335

 10.22034/JRR.2022.241511.1749

مهدی قربان زاده؛ علی شیروانی؛ مهدی لکزایی؛ محمد مهدی علیمردی