برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان حضوری و غیر حضوری در واحد مشهد

تاریخ انتشار:

آزمون های پایان ترم دانشجویان حضوری و غیر حضوری واحد مشهد و دانشجویان مقیم مشهد در محل واحد مشهد و مدرسه قرآن و عترت برگزار شد.

آزمون های پایان ترم دانشجویان حضوری و غیر حضوری واحد مشهد و دانشجویان حضوری قم ساکن در مشهد از روز پنج شنبه 29 دی ماه تا پنج شنبه 20 بهمن ماه در محل واحد مشهد و مدرسه قرآن و عترت برگزار شد.

این آزمون ها دارای 241 عنوان درسی بودند که به صورت متمرکز در واحد مشهد و مدرسه قرآن و عترت برگزار شد.
یاد آور می شود که آزمون های پایان ترم دانشجویان غیر حضوری واحد مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از تاریخ 10 بهمن ماه تا 13 بهمن ماه در مدرسه قرآن و عترت برگزار شد.

همچنین واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد برای تسهیل رفت و آمد دانشجویانی که در طول ترم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  در رشته های مختلف در واحد قم تحصیل کرده اند، امکانی فراهم نموده است تا امتحانات این دانشجویان را در واحد مشهد برگزار نماید که هر ساله این امتحانات در واحد مشهد برگزار می شود. بدیهی است که برگزاری تمام این امتحانات بنا بر درخواست دانشجو انجام می شود.

1401120_test_015
1401120_test_015
1401120_test_016
1401120_test_017
1401120_test_018-2
1401120_test_014
1401120_test_013
1401120_test_012
1401120_test_011
1401120_test_007
1401120_test_008
1401120_test_009
1401120_test_010
1401120_test_006
1401120_test_005
1401120_test_003
1401120_test_002
1401120_test_018

مطالب مشابه