با حضور ریاست محترم دانشگاه و اساتید دانشکده برگزار شد:

جلسه هم اندیشی راهکار های ارتقاء علمی و کیفی سطح پایان نامه های دانشکده تاریخ

تاریخ انتشار:

جلسه هم اندیشی راهکار های ارتقا کیفیت پایان نامه های دانشکده با حضور ، ریاست محترم دانشگاه ، دانشکده ، مدیران گروه، معاونت و اساتید شاخص دانشکده برگزار گردید .

این دیدار در روز سه شنبه 17/08/1401 پس از نماز مغرب و عشاء، با موضوع بررسی راهکارهای ارتقاء علمی و سطح کیفی پایان نامه های دانشکده تاریخ در سالن شهید صدر برگزار گردید. در این دیدار آقای دکتر سید محمد حسینی، رئیس دانشکده تاریخ به بیان پیشنهاد هایی درباره موضوع در سه ساحت نقش دانشگاه، نقش استاد راهنما و نقش دانشجو در کیفی سازی پایان نامه ها پرداخته و بر محور همین پیشنهادها جلسه با مشارکت اساتید دانشکده ادامه یافت. رئیس محترم دانشگاه ادیان و مذاهب نیز ضمن تاکید بر تسهیل فرایند دفاع و تشکر از زحمات اساتید، هر گونه تساهل را در کنترل و نظارت و داوری رساله ها منع کردند. ایشان با اشاره به دقت و جدیت بیش از پیش اساتید راهنما و داور بر محتوای رساله ها، بر عزم دانشگاه بر تقویت رساله ها تاکید کردند. در این جلسه اساتید شرکت کننده بر اهمیت موضوع جلسه تاکید و بر تداوم چنین جلسه هایی تاکید کردند.

دیدار ریاست دانشگاه و اساتید دانشکده تاریخ

20221108_1839180
20221108_1839180
20221108_184928
20221108_184938
20221108_184940
20221108_184956
20221108_185436
20221108_185503
20221108_185519
20221108_185654
20221108_190220
20221108_190233
20221108_190409
20221108_190422
20221108_190442
20221108_191000
20221108_192730
20221108_193005
20221108_193123
20221108_193226
20221108_193638
20221108_193808
20221108_193914
20221108_193951
20221108_194119
20221108_194141
20221108_194219
20221108_194236
20221108_194344
20221108_194402
20221108_194431
20221108_194921

مطالب مشابه