پژوهشکده مطالعات زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب فراخوان…

جذب هیئت علمی

تاریخ انتشار:

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پژوهشکده مطالعات زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب هیئت علمی می‌پذیرد. بر اساس این فراخوان این پژوهشکده در رشته‌های زیر اقدام به پذیرش هیئت علمی کرده است:
۱. حقوق خصوصی
۲. مطالعات اسلامی
۳. فلسفه اسلامی
۴. روانشناسی
۵. فقه خانواده
۶. جامعه شناسی

علاقه‌مندان جهت ثبت نام به سامانه جذب وزارت علوم و تحقیقات به نشانی mjazb.ir مراجعه فرمایند.

مطالب مشابه