زمان و منابع آزمون جامع دکتری نیم سال دوم سال تحصیلی 96 – 95

تاریخ انتشار:

به گزارش رابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، زمان و منابع آزمون جامع دکتری نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 98-99 دانشکده مذاهب اسلامی اعلام شد.

منابع آزمون بزودی از همین درگاه معرفی خواهد شد.

 

مطالب مشابه