نقد و بررسی نظریه تفکیک خلافت از امامت از منظر نواندیشان دینی معاصر(با تاکید بر آراء حیدرعلی قلمداران)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ جلسه دفاع از رساله دکتری جناب آقای علیرضا صدری اقدم با عنوان “نقد و بررسی نظریه تفکیک خلافت از امامت از منظر نواندیشان دینی معاصر(با تاکید بر آراء حیدرعلی قلمداران)” از سوی معاونت آموزش و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر محمد مرادی

استاد مشاور: دکتر امداد توران

اساتید داور: دکتر محمد حسن نادم، دکتر حسین جوان آراسته، دکتر حمیدرضا شریعتمداری

چکیده:
در اندیشه کلامی و سیاسی شیعه، خلافت یا زعامت سیاسی، هیچگاه از امامت جدا نبوده و امامان (علیهم‌السلام) جانشینان راستین پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در هدایت معنوی، مرجعیت دینی و زعامت سیاسی بشمار آمده‌اند. در دوران معاصر برخی از نواندیشان دینی، تلاش کردند تا حکومت را امری دنیوی معرفی و خلافت امامان معصوم را انکار کنند و یا دست‌کم آنان را با دیگران در این شأن شریک بدانند. نتیجه تفکیک در این عرصه تثبیت نظریه انتخاب در عرصه زمامداری و حکومت و رد نظریه انتصاب امامان است. در این رساله تلاش شده است تعاریف فریقین در مفهوم خلافت و امامت بررسی و نظر نگارنده از تفکیک خلافت از امامت تبیین شود. هر چند اهل سنّت، به امامت چکیده: شیعی باور ندارند اما به منظور روشن شدن ابعاد مسأله به دیدگاه و دلائل آنان به عنوان پیشینه بحث در تفکیک زعامت سیاسی پیامبر از نبوت و رسالت، پرداخته شده و از همین رهگذر دیدگاه نواندیشان شیعی در اقتباس از این نظریه و بسط نظریه تفکیک خلافت از امامت توجه شده است. از آنجا که امکان بررسی و نقد توأمان همه دیدگاههای مطرح شده در این رساله میسور نبود، تلاش شده است با بررسی اجمالی دیدگاه و دلائل مدافعان این نظریه، محوریت رساله را بر آراء و دلائل حیدرعلی قلمداران سامان دهیم. نوع پژوهش در این رساله، به صورت بنیادی است و از شیوه توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. گردآوری اطلاعات این پژوهش بر اسلوب فیش‌برداری کتاب‌خانه‌ای و جمع‏آوری از منابع و اسناد دست اول، و با استفاده از لوح‌های فشرده و نرم افزارهای تخصصی و مراجعه به پایگاه‌ها و سایت‌های موافق و مخالف انجام پذیرفته است.

نویسنده:
علیرضا صدری اقدم
سطح:
دکتری
راهنما:
مشاور: