مذاهب در ایران

در کنار شیعه اثنی عشری که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهد و خود پژوهش جداگانه ای می طلبد، شافعی ها و احناف با گرایش های اعتقادی اشعری، ماتریدی و دیوبندی، صوفیانی همچون قادریه، نقشبندیه و بریلویه و دیگر جریان هایی مانند جماعت دعوت و اصلاح، مکتب القرآن، مودودیه و فرقه هایی مثل ذکریه در میان اهل سنت ایران دیده می شوند.

نیز اسماعیلیه، شیخیه، اهل حق و طریقت های صوفی شیعه همچون شاه نعمت اللهیه، گنابادیه، ذهبیه و نوربخشیه در کنار عموم شیعیان اثنی عشری حضور دارند که در کتاب مذاهب در ایران به آنها پرداخته شده است.

اطلاعات کتاب

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
نویسنده: مهدی فرمانیان
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400
موضوع کتاب: دین پژوهی