با بررسی‌های کارگروه اخلاق معاونت پژوهشی

نخستین جلسه «کارگروه اخلاق در پژوهش» در سال جاری با حضور اعضای محترم  این کارگروه برای بررسی دو مورد از سرقت‌های علمی دانشجویان یکی از دانشکده‌ها در تاریخ چهارم خرداد…

مدرسه بهاره دانشکده ادیان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مدرسه بهاره دانشکده ادیان، با هدف ایجاد بستری برای آشنایی بیشتر با موضوعات مهم و روزآمد ادیانی برگزار شد. این مدرسه در دو روز برگزار…
صفحه 2 از 4 صفحه