کارگاه نگارش و انتشار مقالات بین المللی

پژوهشکده ادیان و مذاهب کارگاه نگارش و انتشار مقالات بین المللی با حضور نجمه باقریان با اعطای گواهیمانه معتبر به شرکت‌کنندگان برگزار می‌کند. نجمه باقریان کارشناس ارشد علم اطلاعات و…