تماس با ما

آدرس:

قم، بزرگراه امام علی (ع)، کیلومتر۵، دانشگاه ادیان و مذاهب، ساختمان دارالحدیث، طبقه دوم

تلفن‌ها:

۰۵۱۳۸۵۵۱۲۶۴, ۰۵۱۳۸۵۵۱۲۶۶

فکس:

۰۲۵۳۲۸۰۲۶۲۷

پست الکترونیک:

mdurd@md.urd.ac.ir

 

اطلاعات تماس با همکاران پژوهشکده