اخبار پژوهشگاه

پژوهشکده ادیان با همکاری خانه اخلاق‌پژوهان جوان

برگزاری جلسات کارگاه «بنیادهای اخلاق در فلسفه معاصر اروپایی»

پژوهشکده ادیان با همکاری خانه اخلاق‌پژوهان جوان

برگزاری جلسات کارگاه «بنیادهای اخلاق در فلسفه معاصر اروپایی»

پژوهشکدۀ ادیان و مذاهب با همکاری خانۀ اخلاق‌پژوهان جوان برگزار…

کارگاه علمی «بنیادهای اخلاق در فلسفۀ معاصر اروپایی»

پژوهشگاه ادیان و مذاهب

پژوهشگاه ادیان و مذاهب

طرح
0
مقاله
0
مقالات بین الملل
0
گروه علمی
0
تفاهم‌نامه
0
هیئت علمی
0

پژوهشگران