ما باید سهم قرآن و حق قرآن را ادا کنیم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به مناسبت ایام فاطمیه جلسه «درس‌هایی از قرآن»با حضور و سخنرانی استاد محسن قرائتی مدرس و مفسر قرآن در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.…

زمینه ها و عوامل تحولات اخیر فلسطین

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دانشکده تاریخ و پژوهشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب کرسی آزاد اندیشی « زمینه ها و عوامل تحولات اخیر فلسطین» را برگزار می‌کند.…
صفحه 1 از 5 صفحه
1 2 3 5