آغاز امتحانات پایان ترم اول

تاریخ انتشار:
تاریخ رویداد
1401/02/02

به اطلاع میرساند تاریخ شروع امتحانات نیمسال اول 30 دی 1400 می باشد.