گروه زبان انگلیسی
دانشکده زبان و فرهنگ ملل

گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی یکی از گروه‌های دانشکده زبان و فرهنگ ملل می‌باشد. این گروه برای دانشجویان فارسی‌زبان یا عربی‌زبان که نیاز به کسب مهارت و آمادگی در زبان انگلیسی دارند تأسیس شده است. آموزش مکالمه زبان انگلیسی، برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های مرتبط با آموزش مهارت‌های مختلف زبان انگلیسی و انواع دوره‌های حضوری و مجازی آموزش زبان انگلیسی از جمله فعالیت هایی است که در این گروه انجام می‌شود. در حقیقت در این گروه رشته‌ای به صورت آکادمیک وجود ندارد و آموزش‌های این گروه به صورت آموزش‌های آزاد زبانی برای دانشجویان انجام می‌شود. مدیریت گروه زبان انگلیسی بر عهده ابوالفضل غریبی است.