برنامه ریزی آموزشی و درسی

برنامه ریزی آموزشی و درسی

کارشناسی ارشد | حضوری

رشته «برنامه ریزی آموزشی و درسی» در مقطع کارشناسی ارشد یک دوره کامل آموزشی، مطابق با ضوابط و مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است.
هدف رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، تربیت متخصصانی است که قادر باشند نظام آموزش کشور و برنامه های آموزشی را به صورت کلی و اساسی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و طرح‌ها و ایده‌های مناسبی برای اصلاح یا تغییر برنامه‌ها ارائه نماید. متخصصان رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، همکاری نزدیکی با دیگر رشته‌های علوم تربیتی نظیر تکنولوژی آموزشی دارند.
ورود به این رشته از طریق آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته و از مجموعه رشته‌های تربیتی است. دانش آموختگان این رشته می‌توانند علاوه بر تدریس در مراکز عملی و دانشگاهی، تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی، به انجام امور مدیریتی در مدارس، دانشگاه‌ها و … بپردازند.
داشتن مدرک لیسانس یا معادل آن برای تحصیل در این رشته کافی است. این مدرک باید به تأیید کنسولگری ایران در کشوری که صادر کننده آن است رسیده باشد. دانش‌جویان خارجی متقاضی تحصیل در این رشته بدون در نظر گرفتن رشته لیسانس می‌توانند در این رشته تحصیل کنند. بر این اساس هر فردی که خارج از ایران تحصیل کرده باشد با هر رشته‌ تحصیلی در مقطع لیسانس در صورت داشتن صلاحیت علمی و موافقت اعضای هیئت علمی گروه علمی می‌تواند در این دوره تحصیل کند. طبعا داشتن کتاب، مقاله علمی و ژورنالیستی و علاقه‌مندی شرکت در این رشته‌ها می‌تواند در موافقت هیئت علمی گروه تأثیر گذار باشد.
طول دوره کارشناسی ارشد رشته «برنامه ریزی آموزشی و درسی» 2 سال و برابر 4 نیم سال تحصیلی است. طول هر نیمسال برابر 16 هفته و ساعت دروس بر مبنای هر واحد یک ساعت در هفته می‌باشد. اگر به تشخیص گروه آموزشی مدت 2 سال برای گذراندن دروس جبرانی یا اتمام پایان‌نامه کافی نباشد، حداکثر دو نیم سال دیگر به مدت آموزشی دو ساله اضافه می‌گردد.
تعداد کل واحدهای این رشته 38 واحد، دروس پایه آن 17 واحد، دروس تخصصی 17 واحد و پایان نامه 4 واحد ارائه خواهد شد.
مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌ برنامه ریزی آموزشی و درسی شامل «نظریه های اساسی در برنامه ریزی آموزشی»، «مبانی جامعه شناسی آموزش و پرورش در برنامه ریزی آموزشی»، «مبانی اقتصادی آموزش و پرورش در برنامه ریزی آموزشی»، «برنامه ریزی نیروی انسانی»، «روشهای تدریس پیشرفته» و «جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی» می‌شود.