الیاس عارف زاده

دکتری الهیات و معارف اسلامی - گرایش ادیان و عرفان تطبیقی
هیئت علمی
استادیار گروه ادیان ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
arefzadeh@urd.ac.ir
مقطع رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه / کشور محل اخذ سال اخذ
کارشناسی علوم سیاسی   باقرالعلوم / ایران 1375
کارشناسی ارشد  مدرسی فلسفه و کلام اسلامی  قم/ ایران 1380
دکتری ادیان و عرفان تطبیقی   1391
عنوان پایان‌نامه ارشد: آفرینش از دیدگاه این سینا و توماس آکویناس ü      1382
عنوان پایان نامه دکتري: مقایسه عرفان عملی شیعی و عرفان عملی مسیحیت ارتدوکس با تاکید بر عنصر سکوت  
ميزان تحصيلات حوزوي:  اتمام دروس حوزوی تا پایه دهم در سال 1374، اتمام یک دوره خارج فقه و اصول آغاز تحصيلات حوزوي: 1364 سوابق تبليغي داخلي و خارجي: تبلیغ دین در شهرهای خرمشهر، اهواز، شادگان، فسا، اراک، سوسنگرد، شوش.

سفر تبلیغی به روسیه: مسکو، سنت­پطرزبورگ، قازان، کشور کنیا، نایروبی، کشور تانزانیا: دارالسلام، زنگبار، کشور لبنان: بیروت، کشور سوریه: دمشق، کشور یونان: آتن، و وولس

حضور در درس: آیت الله مکارم، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی
رديف سال محل تدریس رشته تحصيلي مقطع تحصيلي نوع فعاليت آموزشي
1   دانشگاه ادیان الهیات مسیحی دکترا تدریس از 91تاکنون
2   دانشگاه ادیان ادیان ابراهیمی ارشد تدریس از 91 تاکنون
3   مراکز وابسته به حوزه علمیه قم تاریخ مسیحیت و یهودیت   تدریس از 93 تاکنون
4   جامعه الزهرا تاریخ مسیحیت و یهودیت   1387
5   دانشگاه رازی مبانی و ریشه های انقلاب اسلامی   1371
6   دانشگاه رازی متون فقهی (متن لمعه)   1372
7          
رديف عنوان مقاله عنوان نشريه رتبه مجله سال انتشار
1 پژوهشی درباره یشت ها هفت آسمان   1388
2 خدای سه گانه هفت آسمان   1389
3 سکوت اخلاقی در مثنوی اخلاق   1391
4 شیوه های سکوت در عرفان شیعی پژوهشنامه اخلاق   1392
5 شوراهای جهانی و گسست کلیساها هفت آسمان    
6 Scope of tranquility in Shiite mysticism and orthodox Christianity Religious inquiries   2015

مقطع رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه / کشور محل اخذ سال اخذ
کارشناسی علوم سیاسی   باقرالعلوم / ایران 1375
کارشناسی ارشد  مدرسی فلسفه و کلام اسلامی  قم/ ایران 1380
دکتری ادیان و عرفان تطبیقی   1391
عنوان پایان‌نامه ارشد: آفرینش از دیدگاه این سینا و توماس آکویناس ü      1382
عنوان پایان نامه دکتري: مقایسه عرفان عملی شیعی و عرفان عملی مسیحیت ارتدوکس با تاکید بر عنصر سکوت  
ميزان تحصيلات حوزوي:  اتمام دروس حوزوی تا پایه دهم در سال 1374، اتمام یک دوره خارج فقه و اصول آغاز تحصيلات حوزوي: 1364 سوابق تبليغي داخلي و خارجي: تبلیغ دین در شهرهای خرمشهر، اهواز، شادگان، فسا، اراک، سوسنگرد، شوش.

سفر تبلیغی به روسیه: مسکو، سنت­پطرزبورگ، قازان، کشور کنیا، نایروبی، کشور تانزانیا: دارالسلام، زنگبار، کشور لبنان: بیروت، کشور سوریه: دمشق، کشور یونان: آتن، و وولس

حضور در درس: آیت الله مکارم، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی

رديف سال محل تدریس رشته تحصيلي مقطع تحصيلي نوع فعاليت آموزشي
1   دانشگاه ادیان الهیات مسیحی دکترا تدریس از 91تاکنون
2   دانشگاه ادیان ادیان ابراهیمی ارشد تدریس از 91 تاکنون
3   مراکز وابسته به حوزه علمیه قم تاریخ مسیحیت و یهودیت   تدریس از 93 تاکنون
4   جامعه الزهرا تاریخ مسیحیت و یهودیت   1387
5   دانشگاه رازی مبانی و ریشه های انقلاب اسلامی   1371
6   دانشگاه رازی متون فقهی (متن لمعه)   1372
7          

رديف عنوان مقاله عنوان نشريه رتبه مجله سال انتشار
1 پژوهشی درباره یشت ها هفت آسمان   1388
2 خدای سه گانه هفت آسمان   1389
3 سکوت اخلاقی در مثنوی اخلاق   1391
4 شیوه های سکوت در عرفان شیعی پژوهشنامه اخلاق   1392
5 شوراهای جهانی و گسست کلیساها هفت آسمان    
6 Scope of tranquility in Shiite mysticism and orthodox Christianity Religious inquiries   2015