دانشگاه ادیان و مذاهب
  ورود به سامانه
نام کاربری
 
وب سایت دانشگاه
سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
پست الکترونیک
کلمه عبور
AR EN FA
 
آخرین مطالب

آرشیو / پایان نامه ها

 
رابطه عقلانیت و دین‌داری، بررسی دیدگاه‌های ملکیان و مجتهد شبستری
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
رابطه عقلانیت و دین‌داری، بررسی دیدگاه‌های ملکیان و مجتهد شبستری

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطه عقلانیت و دین‌داری، بررسی دیدگاه‌های ملکیان و مجتهد شبستری در گروه فلسفه دین معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فلسفه برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
بازتاب آموزه‌های اناجیل در مثنوی مولوی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بازتاب آموزه‌های اناجیل در مثنوی مولوی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بازتاب آموزه‌های اناجیل در مثنوی مولوی در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
بررسی جایگاه اجتماعی زن در اوستا و عهد جدید
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی جایگاه اجتماعی زن در اوستا و عهد جدید

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه اجتماعی زن در اوستا و عهد جدید در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
تبیین و تحلیل وقفه از دیدگاه محمد عبدالجبار نفری و پیامدهای سلوکی آن
دفاعیه دکتری برگزار شد
تبیین و تحلیل وقفه از دیدگاه محمد عبدالجبار نفری و پیامدهای سلوکی آن

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان تبیین و تحلیل وقفه از دیدگاه محمد عبدالجبار نفری و پیامدهای سلوکی آن در گروه تصوف و عرفان اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده عرفان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
تحلیل و نقد اندیشه جهادی گروه‌های تکفیری از دیدگاه فقه مذاهب اهل سنت
دفاعیه دکتری برگزار شد
تحلیل و نقد اندیشه جهادی گروه‌های تکفیری از دیدگاه فقه مذاهب اهل سنت

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان تحلیل و نقد اندیشه جهادی گروه‌های تکفیری از دیدگاه فقه مذاهب اهل سنت در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
بررسی تحلیلی ـ انتقادی مبانی هرمنوتیکی اریک هرش با نظر به آراء علامه طباطبایی
دفاعیه دکتری برگزار شد
بررسی تحلیلی ـ انتقادی مبانی هرمنوتیکی اریک هرش با نظر به آراء علامه طباطبایی

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان بررسی تحلیلی ـ انتقادی مبانی هرمنوتیکی اریک هرش با نظر به آراء علامه طباطبایی در گروه دین‌پژوهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/13     
ترجمه، تحشیه و نقد مقاله خاستگاه‌های تشیع اجماعی از تحقیق غربی اثر یونس وینترز
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
ترجمه، تحشیه و نقد مقاله خاستگاه‌های تشیع اجماعی از تحقیق غربی اثر یونس وینترز

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان ترجمه، تحشیه و نقد مقاله خاستگاه‌های تشیع: اجماعی از تحقیق غربی اثر یونس وینترز در گروه شیعه شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/07     
قلمرو قاعده وفای به عهد در مذاهب فقهی
دفاعیه دکتری برگزار شد
قلمرو قاعده وفای به عهد در مذاهب فقهی

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان قلمرو قاعده وفای به عهد در مذاهب فقهی در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/07     
بررسی تطبیقی هستی‌شناسی حقایق اخلاقی از منظر شهید مطهری و آیت‌الله جوادی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی تطبیقی هستی‌شناسی حقایق اخلاقی از منظر شهید مطهری و آیت‌الله جوادی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی هستی‌شناسی حقایق اخلاقی از منظر شهید مطهری و آیت‌الله جوادی در گروه فلسفه اخلاق معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فلسفه برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/07     
ارزیابی مقایسه‌ای مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم و موارد تطبیق آن
دفاعیه دکتری برگزار شد
ارزیابی مقایسه‌ای مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم و موارد تطبیق آن

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان ارزیابی مقایسه‌ای مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم و موارد تطبیق آن در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/12/07     
حضـــور فرهنگی اجتماعی بانوان شیـــعه بعد از صفویه تا پایان قاجار
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
حضـــور فرهنگی اجتماعی بانوان شیـــعه بعد از صفویه تا پایان قاجار

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان حضـــور فرهنگی اجتماعی بانوان شیـــعه بعد از صفویه تا پایان قاجار در گروه شیعه شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/30     
خداباوری شکاکانه از نگاه ویکسترا و پرین: ترجمه و تحلیل
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
خداباوری شکاکانه از نگاه ویکسترا و پرین: ترجمه و تحلیل

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان خداباوری شکاکانه از نگاه ویکسترا و پرین: ترجمه و تحلیل در گروه فلسفه دین معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فلسفه برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/29     
حضـــور فرهنگی اجتماعی بانوان شیـــعه از عصر غیبت تا پایان صفویه
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
حضـــور فرهنگی اجتماعی بانوان شیـــعه از عصر غیبت تا پایان صفویه

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان حضـــور فرهنگی اجتماعی بانوان شیـــعه از عصر غیبت تا پایان صفویه در گروه شیعه شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/29     
معیار حلیت و حرمت پرندگان از دیدگاه مذاهب اسلامی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
معیار حلیت و حرمت پرندگان از دیدگاه مذاهب اسلامی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان معیار حلیت و حرمت پرندگان از دیدگاه مذاهب اسلامی در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/29     
تفاوت دیدگاه کلامی شیخ صدوق و ابوبکر خلال و ثمرات آن در خداشناسی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
تفاوت دیدگاه کلامی شیخ صدوق و ابوبکر خلال و ثمرات آن در خداشناسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان تفاوت دیدگاه کلامی شیخ صدوق و ابوبکر خلال و ثمرات آن در خداشناسی در گروه مذاهب اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/29     
سبّ و لعن در فرق اسلامی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
سبّ و لعن در فرق اسلامی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان سبّ و لعن در فرق اسلامی در گروه شیعه شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/29     
ضوابط تکفیر از دیدگاه شیعه با تأکید بر نقد کتاب الفکر التکفیری عند الشیعة حقیقة ام افتراء
دفاعیه دکتری برگزار شد
ضوابط تکفیر از دیدگاه شیعه با تأکید بر نقد کتاب الفکر التکفیری عند الشیعة حقیقة ام افتراء

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان ضوابط تکفیر از دیدگاه شیعه با تأکید بر نقد کتاب الفکر التکفیری عند الشیعة حقیقة ام افتراء در گروه مذاهب کلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/23     
ترجمه و نقد فصل دوم و چهارم از کتاب مهدی‌ها و هزاره گراها، غالیان در میان مسلمانان نخستین عراق
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
ترجمه و نقد فصل دوم و چهارم از کتاب مهدی‌ها و هزاره گراها، غالیان در میان مسلمانان نخستین عراق

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان ترجمه و نقد فصل دوم و چهارم از کتاب (Mahdis and Millenarians - shiite Extremists in early muslim lraq مهدی‌ها و هزاره گراها، غالیان (منتسب به) تشیع در میان مسلمانان نخستین عراق: المغیره بن سعید و فرقه مغیریه، عبدالله بن معاویه و فرقه جناحیه" در گروه شیعه شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/17     
بررسی روش‌ها و اندیشه‌های کلامی ابن الأمیر صنعانی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی روش‌ها و اندیشه‌های کلامی ابن الأمیر صنعانی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی روش‌ها و اندیشه‌های کلامی ابن الأمیر صنعانی در گروه فرق تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/17     
نظریه عیسی تاریخی در الهیات جدید مسیحی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
نظریه عیسی تاریخی در الهیات جدید مسیحی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان نظریه عیسی تاریخی در الهیات جدید مسیحی در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/17     
« قبلی  1  2  3  4 ...13 بعدی »
صفحه
260 نتیجه
دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز