دانشگاه ادیان و مذاهب
  ورود به سامانه
نام کاربری
 
وب سایت دانشگاه
سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
پست الکترونیک
کلمه عبور
AR EN FA
 
آخرین مطالب

آرشیو / پایان نامه ها

 
رسالت حضرت موسی (ع) در تورات و قرآن
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
رسالت حضرت موسی (ع) در تورات و قرآن

جلسه دفـاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان رسالت حضرت موسی (ع) در تورات و قرآن در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/07/16     
مقدمه، ترجمه و تصحیح رساله أعلام الهدی و عقیدة ارباب التّقی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
مقدمه، ترجمه و تصحیح رساله أعلام الهدی و عقیدة ارباب التّقی

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان مقدمه، ترجمه و تصحیح رساله أعلام الهدی و عقیدة ارباب التّقی در گروه تصوف و عرفان اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده عرفان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/07/11     
بررسی تأثیر جریان سروریه بر وهابیت معاصر
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی تأثیر جریان سروریه بر وهابیت معاصر

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تأثیر جریان سروریه بر وهابیت معاصر» در گروه مذاهب کلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/07/01     
بررسی تطبیقی اتحاد عرفانی در الهیات عرفانی یهود، مسیحیت و اسلام
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی تطبیقی اتحاد عرفانی در الهیات عرفانی یهود، مسیحیت و اسلام

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تطبیقی اتحاد عرفانی در الهیات عرفانی یهود، مسیحیت و اسلام با تأکید بر کتاب Mystical Union in Judaism, Christianity and Islam: An Ecumenical Dialogue» در گروه تصوف و عرفان اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده عرفان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/07/01     
جایگاه فقهی ابن عباس در مذاهب فقهی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
جایگاه فقهی ابن عباس در مذاهب فقهی

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان جایگاه فقهی ابن عباس در مذاهب فقهی در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/06/26     
تقلید از مجتهد میت از دیدگاه مذاهب فقهی
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
تقلید از مجتهد میت از دیدگاه مذاهب فقهی

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان تقلید از مجتهد میت از دیدگاه مذاهب فقهی در گروه مذاهب کلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/06/11     
نقش موالی در نهضت امام حسین علیه‌السلام
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
نقش موالی در نهضت امام حسین علیه‌السلام

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش موالی در نهضت امام حسین علیه‌السلام

در گروه مطالعات تاریخ تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/03/01     
مبانی حلیت و حرمت حیوانات خشکی از دیدگاه مذاهب فقهی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
مبانی حلیت و حرمت حیوانات خشکی از دیدگاه مذاهب فقهی

جلسه دفـاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مبانی حلیت و حرمت حیوانات خشکی از دیدگاه مذاهب فقهی» در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/03/01     
ترجمه کتاب South Asian Buddhidhism از اول کتاب تا صفحه 120 (فصول 1،2،3 و 4) به همراه مقدمه تحلیلی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
ترجمه کتاب South Asian Buddhidhism از اول کتاب تا صفحه 120 (فصول 1،2،3 و 4) به همراه مقدمه تحلیلی

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ترجمه کتاب South Asian Buddhidhism از اول کتاب تا صفحه 120 (فصول 1،2،3 و 4) به همراه مقدمه تحلیلی» در گروه ادیان شرقی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/02/02     
تاریخ دینی- اجتماعی یهودیان شبه‌جزیره عربستان پیش و پس از ظهور اسلام (سده‌های ششم و هفتم میلادی)
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
تاریخ دینی- اجتماعی یهودیان شبه‌جزیره عربستان پیش و پس از ظهور اسلام (سده‌های ششم و هفتم میلادی)

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تاریخ دینی- اجتماعی یهودیان شبه‌جزیره عربستان پیش و پس از ظهور اسلام (سده‌های ششم و هفتم میلادی)» در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/01/31     
بازشناسی هفت شهر عشق در مجموعه آثار منظوم عطار
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بازشناسی هفت شهر عشق در مجموعه آثار منظوم عطار

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بازشناسی هفت شهر عشق در مجموعه آثار منظوم عطار» در گروه تصوف و عرفان اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/01/14     
بررسی تاریخ جامعه یهودیان عراق
دفاعیه ارشد برگزار شد
بررسی تاریخ جامعه یهودیان عراق

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تاریخ جامعه یهودیان عراق» در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/01/14     
بررسی عوامل ناهماهنگی آگاهی و عمل اخلاقی در میان جوانان (مورد پژوهی جوانان اصفهان)
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی عوامل ناهماهنگی آگاهی و عمل اخلاقی در میان جوانان (مورد پژوهی جوانان اصفهان)

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی عوامل ناهماهنگی آگاهی و عمل اخلاقی در میان جوانان (مورد پژوهی جوانان اصفهان)» در گروه دین‌شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/01/14     
نقش امامان در رشد و تکامل معرفتی شیعه
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
نقش امامان در رشد و تکامل معرفتی شیعه

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «نقش امامان در رشد و تکامل معرفتی شیعه» در گروه مطالعات تاریخ تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1395/12/21     
گونه‌شناسی مخالفان سقیفه (جریان‌شناسی و شخصیت‌شناسی)
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
گونه‌شناسی مخالفان سقیفه (جریان‌شناسی و شخصیت‌شناسی)

  جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «گونه‌شناسی مخالفان سقیفه (جریان‌شناسی و شخصیت‌شناسی)» در گروه مطالعات تاریخ تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1395/12/21     
تأثیر جریان‌های جامعه عرب پس از هجرت بر سقیفه
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
تأثیر جریان‌های جامعه عرب پس از هجرت بر سقیفه

جلسه دفـاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تأثیر جریان‌های جامعه عرب پس از هجرت بر سقیفه» در گروه فرق تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1395/12/21     
موضوع شناسی و احکام حق‌الله و حق‌الناس از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
موضوع شناسی و احکام حق‌الله و حق‌الناس از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «موضوع شناسی و احکام حق‌الله و حق‌الناس از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه» در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1395/12/21     
تجربهٔ دین‌پژوهانه و زندگی دین دارانه (تأثیر بازاندیشی دین‌پژوهانه بر دین‌داری)
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
تجربهٔ دین‌پژوهانه و زندگی دین دارانه (تأثیر بازاندیشی دین‌پژوهانه بر دین‌داری)

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان تجربهٔ دین‌پژوهانه وزندگی دین دارانه (تأثیر بازاندیشی دین‌پژوهانه بر دین‌داری) در گروه دین‌پژوهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1395/12/21     
عقل به‌عنوان منبع معرفت دینی از منظر نهج‌البلاغه
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
عقل به‌عنوان منبع معرفت دینی از منظر نهج‌البلاغه

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «عقل به‌عنوان منبع معرفت دینی از منظر نهج‌البلاغه» در گروه دین‌شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1395/12/21     
بررسی تطبیقی فلسفه آفرینش از منظر علامه و فارابی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی تطبیقی فلسفه آفرینش از منظر علامه و فارابی

جلسه دفـاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تطبیقی فلسفه آفرینش از منظر علامه و فارابی» در گروه دین‌شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1395/12/21     
« قبلی  1  2  3  4 ...11 بعدی »
صفحه
202 نتیجه
دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز