دانشگاه ادیان و مذاهب
  ورود به سامانه
نام کاربری
 
وب سایت دانشگاه
سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
پست الکترونیک
کلمه عبور
AR EN FA
 
آخرین مطالب

آرشیو / پایان نامه ها

 
تصحیح و تحقیق رساله جبر و تفویض محمدشفیع اصفهانی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
تصحیح و تحقیق رساله جبر و تفویض محمدشفیع اصفهانی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان تصحیح و تحقیق رساله جبر و تفویض محمدشفیع اصفهانی در گروه شیعه شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/01     
ویژگی‌ها و مؤلفه‌های تفکر شیعی از منظر شهید مطهری (ره)
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
ویژگی‌ها و مؤلفه‌های تفکر شیعی از منظر شهید مطهری (ره)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان ویژگی‌ها و مؤلفه‌های تفکر شیعی از منظر شهید مطهری (ره) در گروه مطالعات تاریخ تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/11/01     
تبیین مدل اسلامی مقابله با ناملایمات و مقایسه آن با نظریه مقابله دینی پارگامنت
دفاعیه دکتری برگزار شد
تبیین مدل اسلامی مقابله با ناملایمات و مقایسه آن با نظریه مقابله دینی پارگامنت

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان تبیین مدل اسلامی مقابله با ناملایمات و مقایسه آن با نظریه مقابله دینی پارگامنت در گروه دین‌پژوهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/27     
بررسی جایگاه زن در خانواده و جامعه چین از منظر آیین کنفوسیوس
دفاعیه نامه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی جایگاه زن در خانواده و جامعه چین از منظر آیین کنفوسیوس

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه زن در خانواده و جامعه چین از منظر آیین کنفوسیوس در گروه ادیان غیرابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/27     
نقش مدیریتی دینی و فرهنگی زنان هاشمی در واقعه کربلا
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
نقش مدیریتی دینی و فرهنگی زنان هاشمی در واقعه کربلا

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش مدیریتی دینی و فرهنگی زنان هاشمی در واقعه کربلا در گروه مطالعات تاریخ تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/27     
تبعیت از منظر مذاهب فقهی
دفاعیه ارشد برگزار شد
تبعیت از منظر مذاهب فقهی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان تبعیت از منظر مذاهب فقهی در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/27     
بررسی و نقد کتاب نیومن
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی و نقد کتاب نیومن

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی و نقد کتاب "TwelverShiism: unity and diversity in the life of islam (632 to 1722)" در گروه شیعه شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/25     
بررسی پاسخ خداگرایی گشوده به جبرگرایی الهیاتی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی پاسخ خداگرایی گشوده به جبرگرایی الهیاتی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی پاسخ خداگرایی گشوده به جبرگرایی الهیاتی در گروه فلسفه دین معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فلسفه برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/19     
ظرفیت‌های شیعه برای جهانی‌شدن از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
ظرفیت‌های شیعه برای جهانی‌شدن از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان ظرفیت‌های شیعه برای جهانی‌شدن از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی درگروه مطالعات تاریخ تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/16     
بررسی سیر تاریخی حدیث و محدثان امامی در شامات تا پایان قرن دهم هجری
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی سیر تاریخی حدیث و محدثان امامی در شامات تا پایان قرن دهم هجری

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی سیر تاریخی حدیث و محدثان امامی در شامات تا پایان قرن دهم هجری در گروه مطالعات تاریخ تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/16     
بررسی روش‌شناختی نقد کتاب مقدس از دیدگاه علامه محمدجواد بلاغی با تأکید بر کتاب الهدی الی دین المصطفی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی روش‌شناختی نقد کتاب مقدس از دیدگاه علامه محمدجواد بلاغی با تأکید بر کتاب الهدی الی دین المصطفی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی روش‌شناختی نقد کتاب مقدس از دیدگاه علامه محمدجواد بلاغی با تأکید بر کتاب الهدی الی دین المصطفی در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/16     
ترجمه کتاب «Spiritual Exercises of Ignatius Loyola» به همراه مقدمه تحلیلی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
ترجمه کتاب «Spiritual Exercises of Ignatius Loyola» به همراه مقدمه تحلیلی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان ترجمه کتاب «Spiritual Exercises of Ignatius Loyola» به همراه مقدمه تحلیلی در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/16     
دولت عیونی بحرین (مطالعه تحلیلی زمینه‌ها، تاریخ و باورها)
دفاعیه دکتری برگزار شد
دولت عیونی بحرین (مطالعه تحلیلی زمینه‌ها، تاریخ و باورها)

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان دولت عیونی بحرین (مطالعه تحلیلی زمینه‌ها، تاریخ و باورها) در گروه شیعه شناسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/16     
برادری دینی و نقش آن در شکل‌گیری امت‌های مسیحی و اسلامی بر اساس قرآن کریم و عهد جدید
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
برادری دینی و نقش آن در شکل‌گیری امت‌های مسیحی و اسلامی بر اساس قرآن کریم و عهد جدید

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان برادری دینی و نقش آن در شکل‌گیری امت‌های مسیحی و اسلامی بر اساس قرآن کریم و عهد جدید در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/16     
مقایسه مفهوم و جایگاه برزخ در اسلام و مسیحیت
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
مقایسه مفهوم و جایگاه برزخ در اسلام و مسیحیت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان مقایسه مفهوم و جایگاه برزخ در اسلام و مسیحیت در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/16     
بررسی براهین فخر رازی بر اثبات واجب و نقد آن‌ها از منظر حکمت صدرایی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی براهین فخر رازی بر اثبات واجب و نقد آن‌ها از منظر حکمت صدرایی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی براهین فخر رازی بر اثبات واجب و نقد آن‌ها از منظر حکمت صدرایی در گروه فلسفه و کلام اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فلسفه برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/09     
کارکرد الهیاتی مرگ در قرآن و عهد جدید
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
کارکرد الهیاتی مرگ در قرآن و عهد جدید

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان کارکرد الهیاتی مرگ در قرآن و عهد جدید در گروه ادیان ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/10/09     
بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی نامه‌های امام کاظم (علیه‌السلام)
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی نامه‌های امام کاظم (علیه‌السلام)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی نامه‌های امام کاظم (علیه‌السلام) در گروه مطالعات تاریخ تشیع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/09/26     
بررسی گزارش‌های تاریخی تبری شیعیان و منسوبان به تشیع در سه قرن نخست هجری و مطابقت آن با سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام)
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
بررسی گزارش‌های تاریخی تبری شیعیان و منسوبان به تشیع در سه قرن نخست هجری و مطابقت آن با سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی گزارش‌های تاریخی تبری شیعیان و منسوبان به تشیع در سه قرن نخست هجری و مطابقت آن با سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در گروه مطالعات تاريخ تشيع معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شيعه شناسي برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/09/26     
نظریه مثل از دیدگاه ملاصدرا، علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی
دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد
نظریه مثل از دیدگاه ملاصدرا، علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «نظریه مثل از دیدگاه ملاصدرا، علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی» در گروه فلسفه و کلام اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فلسفه برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/09/26     
« قبلی  1  2  3  4 ...12 بعدی »
صفحه
233 نتیجه
دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز